ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΚυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Οι αβανάκηδες

Από την Εφημερίδα "Χρόνος" 26/11/2009.

Κάποτε δύο γραιάδες, η Φάβα και η Ποινί, εκάθουνταν οξωκά ας σ'οσπίτ' και ετέρναν σεϊρ. Σίτια κάθουνταν και καλατσεύνε, διαβένε απ'εμπροστά τουν έναν κοπάδ' χτήν(ι)α. Κλώσκεται λοιπόν η Φάβα και ρωτά την Ποινί: "Ποινί, ατσάπα τη χτηνίων τ'ομμάτ(ι)α, γιατί είναι αέτς άμον αβανακωτά;". Κλώσκεται και η Ποινί και λέει ατέν: " Εσέν πα αν εμάλαζαν τα τσιτσία σ' κάθαν ημέραν και εγάμναν εσέ το χρόνον μίαν, αέτς θα έσνε!!"

Και συνεχίζει ο Κεβρεκίδης ο Αλέξανδρον : "Άμον εθαρρώ, κι εμείς άμον τα χτήνια ένουμνες"

Συνάδελφοι αβανάκηδες ενωθείτε!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

This Day in History