ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΚυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Τουρκάι

Με τη Τουρκάντ'ς, κι ετελεύτα. Αναμένω σο Χαρδαβέλλα τι θα λέγνε για ατότες σα Ίμια απάν, με τη σημαία, όθες θα ερούγναν σην θάλασσαν απές και θα ελέπαν ατήν να βρέσ' και θα ελέγαν εμούν, "Ούι, πουλόπα μ', το γιλτιρίμ πα φταίει". Ασ' όλο ατό το νταβατούρ, μοναχά πελιά εβρίξαμεν και την εντροπή σην ψύν εμουν.
Τρίτη 25 τη Τρυγομηνά, Σο Χαρδαβέλλαν τον Κωστίκα, τερείστε κι εμουρδουλίξτε.

Όι, να λελεύω τα παληκάρε. Τσάφσον κακαλί μαλλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

This Day in History