ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΣάββατο, 19 Μαΐου 2012

Uncertainty and caution


One of the biggest risks is being too cautious !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

This Day in History