ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΣάββατο, 19 Απριλίου 2008

ΝΟ COMMENT (Σταλμένο από φίλο...)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

This Day in History