ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΔευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ (ΚΑΫΜΟΣ)

ΘΕΜΑ: «Εξοπλισμός εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας»
Θα ήθελα ενημερώσω για ένα θέμα το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες οδηγούς.
Πρόκειται για την επιβολή αυστηρών προστίμων και κυρώσεων (2000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 μέρες) σε περίπτωση ΚΑΤΟΧΗΣ ή χρήσης συσκευών εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας. Πρόκειται για συσκευές παθητικής ανίχνευσης ραντάρ, τα οποία εντοπίζουν σε απόσταση έως 700 μέτρα, χωρίς όμως να αντιπαραβάλλονται με αυτά. Επομένως δεν έχουν σκοπό να εμποδίσουν την λήψη ενδείξεως ταχύτητας εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν εξυπηρετούν ως αντι-ραντάρ.
Οι εν λόγω συσκευές πωλούνται νόμιμα σε πολλά καταστήματα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Τον τελευταίο καιρό, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η Υποδιεύθυνση Τροχαίας έχει προβεί σε πολλές κατασχέσεις τέτοιων συσκευών και επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. άρθρο 20 παρ. 14. Το αξιοσημείωτο είναι πως στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συσκευές δε βρισκόντουσαν σε λειτουργία.
Σύμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ. άρθρο 20 παρ.14 και τον νέο νόμο 3431/3-2-2006 άρθρο 24 παρ.19β, επιτρέπεται ακόμα και η χρήση των συσκευών, αρκεί ο χρήστης να διαθέτει «…την κατά νόμο άδεια…».
Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3431/3-2-2006 άρθρο 24 παρ.19, «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας». Έπειτα από επικοινωνία μου με το αρμόδιο τμήμα ( βλ. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και Τμήμα χορήγησης Αδειών) έλαβα την εξής απάντηση: «Η υπηρεσία μας σε συνεργασία και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες μελετά λεπτομέρειες που αφορούν δυνατότητες αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ.19 του ν. 3431/2006 και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα σας ενημερώσουμε σχετικά». Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση.
Ως εκ τούτου, η μη κατοχή της άδειας δεν είναι υπαιτιότητα του κατόχου μιας τέτοιας συσκευής. Από τη στιγμή που δεν έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αδειοδοτήσεως εξοπλισμών με δυνατότητα λήψης εκπομπών, που γίνονται από εξοπλισμούς κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας βρίσκεται πρακτικά στον αέρα. Συνεπώς αδυνατώ να αντιληφθώ πως είναι δυνατόν να τιμωρείται ο κάτοχος μιας τέτοιας συσκευής (απλά για την κατοχή της), σύμφωνα με τον Ν.3431/3-2-2006 αρθρο24 παρ19β.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω πως η πολιτεία για λόγους Προσωπικών Δεδομένων όχι απλά πρέπει να συνιστά αλλά υποχρεούται να υποδεικνύει μέσω προειδοποιητικών πινακίδων (π.χ. “η ταχύτητα ελέγχεται με ραντάρ ή άλλα τεχνικά μέσα”) τα σημεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου ταχύτητας, σύμφωνα με το άρθρο 104, παρ1 του Ν. 2696/1999. Ειδικά μάλιστα στα ραντάρ του Μαλιακού κόλπου, υπάρχει και ακριβής εντοπισμός των σημείων αυτών με προειδοποιητικές πινακίδες (πχ στα 1000 και στα 400 μέτρα πριν από το ραντάρ που βρίσκεται στο 210ο χλμ. Της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας). Άρα η ύπαρξη των συσκευών αυτών δεν είναι κάτι το κρυφό και συνεπώς δεν μπορεί να ενοχλεί η ανίχνευση τους.
Σας ενημερώνω ότι ήδη υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων αθωωτικές για τη χρήση των συσκευών και όσοι έχουν προβεί σε δικαστικό αγώνα, μη δεχόμενοι την επιβολή των προστίμων, δικαιώθηκαν και παρέλαβαν και τις συσκευές πίσω.
Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρονται, να δραστηριοποιηθούν δεόντως, ώστε να μην πιαστούν απροετοίμαστοι.
Με εκτίμηση για τη φιλοξενία.
ΙΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

This Day in History