ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ

Ο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣΤρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Erschöpfungszustand

Das ist nicht zu berichten. Manchmal erschieße ich mich, probiere meine Grenzen. Kein großes Ding!
"Fürchte nicht schwere Arbeit, fürchte leer Reden". Konfuzius, bin ich nicht sicher.
Zu meinem großten Bedauern, kann ich nicht ablehnen.
Mache folgendes, Augen nach oben. Über meinem Zustand herrscht noch Unklarheit. Ist grau ein zukünftiges weiß?????  Das steht noch in den Sternen--

Leider ist Mond tot, Neil Armstrong auch. Es gibt dieses Lied, "Vielleicht ist der Mond daran schuld".
Sondern nur bin ich schuldig. Schutz für die Seele gibt es aber nicht.
Gleich frei.

This Day in History